Pereiti prie turinio

Tikslai

MuSI siekia teikti naudą visuomenei mažindama socialinę atskirtį, skatindama vaikų ir jaunimo užimtumą ir socialinę kompetenciją, įvairių socialinių grupių integraciją, bendruomeniškumą ir solidarumą.

Siekdama šio tikslo, asociacija:

  • įgyvendina vaikų ir jaunimo užimtumui ir socialinės kompetencijos ugdymui skirtus projektus;
  • organizuoja įvairių socialinių grupių integracijai skirtą socialinę veiklą;
  • organizuoja teorines ir praktines konferencijas, seminarus, mokymus, stovyklas, paskaitas, aktualių socialinių problemų aptarimus;
  • užsiima leidybine ir švietėjiška veikla;
  • bendradarbiauja su vietos savivaldos institucijomis, bendruomenėmis ir kitomis organizacijomis sprendžiant socialinės atskirties problemas.