Pereiti prie turinio

Vaikų dienos centras „Aitvarai“

2013 metų pradžioje Musninkuose pradėjo veikti vaikų dienos centras Musninkų ir aplinkinių kaimų vaikams. Dienos centras įsikūrė Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos bendrabučio patalpose Gelvonų g. 10.

2013 m. gegužės 16 d. centras viešai prisistatė bendruomenei su pačių dienos centro vaikų pasiūlytu ir išrinktu vardu – „Aitvarai“.

Vaikų dienos centras veikia buvusio mokyklos bendrabučio patalpose

Per pirmus tris vaikų dienos centro veiklos metus susiformavo VDC „Aitvarai“ tradicijos ir veiklos kryptys: reguliarus struktūruotas vaikų užimtumas, pagalba pamokų ruošoje, vaikų gebėjimų lavinimas, dalyvavimas socialinėje bendruomeninėje veikloje, prasmingas laisvalaikis, glaudus bendradarbiavimas su tėvais, projekto partneriais.

Tikslas - sukurti vaikams saugią erdvę, kurioje jie galėtų jaustis gerai, ugdytų socialines kompetencijas, mokytųsi iš suaugusiųjų ir vieni kitų

Dienos centras buvo įkurtas kelių Musninkų apylinkių gyventojų (Asociacijos "Musninkų socialinės iniciatyvos” steigėjų) iniciatyva, tačiau centro sėkmingą veiklą lėmė tik glaudus bendradarbiavimas su dienos centro projekto partneriais – Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centru, Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija, Musninkų seniūnija, Musninkų bendruomenėmis, Kernavės girininkija ir kt.

Projekto pagrindiniai rėmėjai yra LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Širvintų rajono savivaldybė.

Ministry_of_Social_Security_and_Labour_of_the_Republic_of_Lithuania_logo      Širvintos__Lithuania_