Pereiti prie turinio

Kiti projektai

VAIKŲ IR PAAUGLIŲ INDIVIDUALAUS BEI GRUPINIO PSICHOLOGINIO KLIMATO MOKYKLOSE GERINIMAS

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra ES-ženklas-3-1024x512.jpg

2020–2022 m. esame partneriai ESF finansuojamame projekte, skirtame vaikų ir paauglių psichinės sveikatos stiprinimui „Vaikų ir paauglių individualaus bei grupinio psichologinio klimato mokyklose gerinimas“. Projekto tikslas – Vilniaus apskrities vaikų ir paauglių psichinės sveikatos gerinimas, taikant patirtinio mokymo, grupinės bei individualios terapijos metodus. Projekto vykdytojas VšĮ „Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centras“, kiti projekto partneriai VšĮ Pal. J. Matulaičio Šeimos pagalbos centras, VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras.

Projekto poreikį lėmė silpna vaikų ir jaunimo psichikos sveikata bei emocinio raštingumo trūkumas. Nepakankamas dėmesys psichologinei sveikatai tampa savižudybių, priklausomybių, kitų sunkių ligų priežastimi. Lietuva ne pirmus metus yra viena pirmaujančių pasaulyje pagal savižudybių skaičių ir sergamumą alkoholizmu bei depresija. Kuo ankstesniame amžiuje yra įgaunamos žinios ir įgūdžiai, tuo daugiau galimybių keistis individui bei emociniam klimatui visoje visuomenėje.

Projektas įdomus tuo, kad pasitelkiamos aktyvios, įtraukiančios, vaikų ir jaunimo pažinimą per jų patirtį formuojančios priemonės. Mokymai ir grupinė terapija klasėse skirti klasės sutelkimui, patyčių, priklausomybių, savižudybių ir kitų psichologinių problemų prevencijai. Emocinių sunkumų ar problemų turintiems vaikams ir paaugliams suteikiamos individualios terapijos, kurios sudaro sąlygas anonimiškai spręsti asmenines problemas. Projekto metu taip pat organizuojamos stovyklos, skirtos pagerinti dalyvių emocinę būklę.

Numatoma, kad visos įgyvendintos projekto veiklos leis suteikti daugiau informacijos apie psichinės sveikatos svarbą, kylančių problemų sprendimo, profesionalios pagalbos gavimo galimybes, realiai pagerinti projekto dalyvių psichinę sveikatą, paskatinti ja rūpintis ir ateityje. Taip pat numatoma, kad padidės visuomenės informuotumas apie psichinės sveikatos svarbą bei jos gerinimo galimybes.Priemonė: 08.4.2-ESFA-K-629 Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje. Projektas finansuojamas 20142020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ir finansuojama ESF – Europos socialinio fondo lėšomis.